www.rokenstoppen.nlprofessionele hulp door arts bij stoppen met roken

quit smoking / arrÍter le fumer / acabar de fumar / verzichten auf Rauchen

Disclaimer

De via dit medium verstrekte gegevens zijn informatief van aard en pretenderen niet volledig te zijn. De mogelijkheid dat gegevens verouderd of achterhaald zijn wordt niet uitgesloten.

Bron van de genoemde feiten op de pagina's
feiten over roken en gezondheid, feiten over roken en milieu, jongerenpagina, zwangerschap en roken, kinderen en roken en stoppen met roken is STIVORO en door deze stichting verspreid informatiemateriaal (AirPower, Roken--Waarom zou je en Stoppen met roken--Willen en kunnen).

Bij twijfel over de inhoud van de verstrekte informatie heeft de Nederlandstalige tekst geldigheid boven de Engelstalige.


T.a.v. de door dokter Korthout toegepaste behandelingen--ook die als hulp bij stoppen met roken-- dient te worden vermeld dat effecten daarvan niet wetenschappelijk zijn bewezen. Dit neemt niet weg dat velen doorgaans goede ervaringen daarmee hebben gehad.

Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de Praktijk voor Natuurgeneeskunde en de samenstellers van deze website iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is en evenzo voor eventuele gevolgen naar aanleiding van het gebruik van deze website.

Voor alle duidelijkheid wijst de Praktijk voor Natuurgeneeskunde ten aanzien van haar websites en alle onderdelen daarvan met uitzondering van bepaalde (hyper)links er op dat deze website eigendom is van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Waar rechthebbenden menen dat er op deze websites onderdelen zijn toegepast die er op grond van hun rechten niet zouden mogen worden toegepast kunnen zij dit, zulks onder weergave van argumenten, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken; bedoelde onderdelen zullen dan terstond worden verwijderd.