www.rokenstoppen.nlprofessionele hulp door arts bij stoppen met roken

quit smoking / arrÍter le fumer / acabar de fumar / verzichten auf Rauchen

Kinderen en roken

Tabaksrook is erg schadelijk voor kinderen. Nu zullen de meeste kinderen niet actief roken. (Hoewel, er zij natuurlijk best kinderen die al op hun elfde regelmatig een sigaret opsteken!) Maar zelfs van passief roken is bewezen dat het flinke gezondheidsrisico's voor kinderen heeft.

Met 'passief roken' wordt bedoeld dat men zonder dat zelf een sigaret rookt toch tabaksrook binnen krijgt via de normale ademhaling, omdat er in de omgeving mensen roken.

Wanneer een pasgeborene met enige regelmaat tabaksrook binnen krijgt via de normale ademhaling, heeft deze een vergrote kans op wiegendood.

Wanneer er in de nabijheid van een pasgeborene wordt gerookt, houdt het kind gedurende de eerste drie levensjaren een extra risico op het krijgen van infectieziektes aan keel, luchtpijp of longen.

Wanneer kinderen passief roken hebben zij - in vergelijking met kinderen die opgroeien in een rookvrije omgeving - een grotere kans op het krijgen van allerlei infectieziekten. Het gaat daarbij niet alleen om onschuldige verkoudheden, maar vooral ook om middenoorontsteking, bronchitis, rs-virusinfectie van de longen en zelfs meningokokkeninfectie (hersenvlies-ontsteking)! Sigarettenrook heeft namelijk een direct effect op het afweersysteem, waardoor ziekteverwekkers sneller, gemakkelijker en ernstiger kunnen toeslaan.

Wanneer kinderen tot 6 jaar passief roken, lopen zij risico op piepende ademhaling en bronchitis.

Bij kinderen in de leeftijd tussen 5 en 16 jaar is er een verband tussen passief roken en astmatische klachten. Klachten als benauwdheid, 'volzitten' en hoesten komen bij kinderen die passief roken 20-40% vaker voor dan bij niet-rokende kinderen. Gelukkig is ook uit onderzoek gebleken dat dergelijke klachten weer afnemen wanneer de ouders stoppen met roken (en de kinderen dus in een rookvrije omgeving komen te wonen).

Wie zijn/haar kinderen een goede gezondheid wenst en hen een aantal belangrijke ziekterisico's wil besparen doet er dus goed aan er voor te zorgen dat ze niet gedwongen worden andermans tabaksrook in te ademen. Rookt men als ouder zelf, dan is dit misschien een goede aanleiding op te overwegen zelf met roken te stoppen.

Via de webstek van STIVORO kun je materiaal bestellen
om gasten in je huis er vriendelijk op te wijzen dat je liever niet
hebt dat er in je huis wordt gerookt: stikkers, attentiebordjes,
cartoons, enz.  Er is ook leuk materiaal te bestellen waarmee je het onderwerp 'roken' bespreekbaar kunt maken met je opgroeiende kideren die in de verleiding gaan komen om te gaan experimenteren of beginnen met roken.