www.rokenstoppen.nlprofessionele hulp door arts bij stoppen met roken

quit smoking / arrêter le fumer / acabar de fumar / verzichten auf Rauchen

Feiten over roken en milieu

Binnen 2 maanden  paft één roker twee
hele bomen weg!

Schoorsteen:
In 2005 werden tenminste 31 biljoen sigaretten verkocht. Deze gingen als rook de atmosfeer in.

Elk jaar gaat voor de productie van rookwaren 10 miljoen hectare bos verloren.

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid weet iedereen. Maar dat roken ook op onverwachte wijze zeer schadelijk is voor het milieu, daar staan maar weinig mensen bij stil.

Als roken
in één adem wordt genoemd met milieuschade, dan denkt men al gauw aan luchtvervuiling door sigarettenrook. Vervolgens wordt er dan eens hartelijk gelachen en dit probleem bagatelliserend in de schaduw geplaatst van luchtvervuiling door industrie en auto. Toch gingen in 2005 tenminste 31 biljoen sigaretten in rook op. Daarmee heb je het dan toch over tonnen gif die in de atmosfeer terecht komen. Maar er is een nog veel groter milieuprobleem door roken ...

Een tabaksplant heeft veel mest en bestrijdingsmiddelen nodig om te kunnen groeien. De meeste van deze stoffen zijn zeer giftig en soms zelfs kankerverwekkend. Via het grondwater verontreinigen de middelen het drinkwater van de dorpen in de omgeving van tabaks-plantages. Ook verliest de bodem door tabaksbouw veel voedingsstoffen. Na een aantal jaren is de bodem uitgeput en kan er niets meer op verbouwd worden, dus ook geen voedsel.

Tabaksbladeren worden gedroogd door het verbranden van steenkool, gas, olie of hout. In ontwikkelingslanden gebruikt men voor het drogen van tabak in ongeveer de helft van de gevallen hout. Hiervoor wordt per jaar ongeveer 2,5 miljoen hectare bos gekapt. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van Nederland. Het drogen van tabak is daarmee verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de jaarlijkse wereldwijde ontbossing. Voor elke 300 sigaretten moet een boom gekapt worden. Als één roker 25 sigaretten per dag rookt, moeten voor die ene roker dus 30 bomen per jaar omgehakt worden. Voor de ruim vier miljoen rokers in Nederland zijn dat dus jaarlijks meer den honderd miljoen bomen! Volgens schattingen gaat het jaarlijks wereldwijd om zo'n 10 miljoen hectare (regen)woud dat verloren gaat.

De effecten van de houtkap zijn desastreus. Bomen zijn noodzakelijk om de bodem tegen regen en wind te beschermen. Door ontbossing ontstaat erosie: de grond is niet langer tegen zware regens beschermd en spoelt weg. En ook wind krijgt vrij spel op de bodem. Hierdoor neemt de vruchtbaarheid van de bodem af en kunnen er lange tijd geen planten meer groeien. Ook voedsel voor de bevolking kan niet meer worden verbouwd. (De fabrikant die op zijn sigarettenpakje sinds jaar en dag een woestijn afbeeldt had achteraf beschouwd dus een vooruitziende blik …)

Alleen al in de Verenigde Staten komt naar schatting jaarlijks 155.000 ton sigarettenfilters in het milieu terecht. Een deel daarvan komt terecht in magen van vogels en andere dieren. Sigarettenfilters hebben soms 25 jaar nodig om te verteren. In elk geval tot ze geheel verteerd zijn (maar nadien misschien ook nog in de vorm van wat er na vertering overblijft) vervuilen ze het milieu, onze leefomgeving en die van dieren en planten.

Iedereen die rookt levert in wezen met elke trek aan sigaret, pijp, sigaar of joint en elke weggegooide peuk met filter eigenlijk een bijdrage aan milieuvernietiging en -vervuiling.